Disclaimer

Kantor
Kantor is een handelsnaam. Kantor kantoor & automatisering, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  02033890

02033890
02033890

Inhoud
Kantor doet haar uiterste best om alle informatie volledig en up to date te houden. De informatie die door Kantor wordt verstrekt mag als betrouwbaar worden geacht. Echter aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kantor  is niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden in de inhoud van de site. De inhoud van deze website kan zonder aankondiging gewijzigd worden. Kantor is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt doorverwezen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Het is niet toegestaan om informatie van onze site te verveelvoudigen, overdragen, bewerken of verspreiden zonder toestemming van Kantor. Ten aanzien van deze website bestaan geen overnemingsvrijheid. Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijke toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.